14 juni 2022


  1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers in stedelijk gebied

Besluit

1. Instellen oppervlaktewateronttrekkingsverbod openbare vijvers in stedelijk gebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 juni 2022 besloten:

  1. met ingang van 27 juni 2022 een algeheel verbod in te stellen tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen, tot een nader te bepalen tijdstip, zoals weergegeven op de kaart behorende bij dit besluit.

Kernboodschap

Gelet op de aanhoudende droogte met als gevolg verslechtering van de waterkwaliteit in stedelijk gebied, is een oppervlaktewateronttrekkingsverbod ingesteld. Dit verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater is van toepassing op openbare vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Meer informatie in het persbericht op de onze website.