Projecten circulaire economie


Project: Geowall

Jaarlijks wordt in Nederland voor enkele duizenden kilometers aan houten beschoeiing vervangen. Het hardhout dat jaarlijks nodig is voor deze beschoeiingen beslaat een bos ter grootte van de gemeente Delft. Tevens drukt het, door toenemende houtprijzen, flink op de overheidsbudgetten. Geowall is hier een perfecte oplossing voor. Grond dat van de oever, of baggerspecie van de waterbodem, wordt afgegraven kan wanneer het gemengd wordt met natuurlijke bindmiddelen zoals kalk of puzzolanen gebruikt worden als beschoeiing. Project: Power to Protein Power to protein is een onderzoeksinitiatief gericht op stikstofterugwinning uit afvalwater. De Nederlandse waterschappen hebben in hun toekomstvisie (RWZI (rioolwaterzuivering) 2030) ingezet op een duurzame afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) waarin energie en grondstoffen zoveel mogelijk worden teruggewonnen.