Thema circulaire economie


In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënt ingezet en opnieuw toegepast, zonder schadelijke effecten voor mens en milieu, nu en in de toekomst. Circulaire economie draagt bij aan het verminderen van de klimaatverandering en van vervuilende stoffen in het watersysteem. We hebben de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn en streven naar 50% circulair handelen in 2030. Producten worden slimmer en biobased ontworpen en restmaterialen worden zoveel mogelijk worden hergebruikt. Een werkwijze waarbij het behoud van waarde en het minimaliseren van afval centraal staat.

Projecten circulaire economie:

  • Geowall
  • Power to protein