Thema energietransitie


Energietransitie

Waterschap Vechtstromen wil energieneutraal worden. Oftewel: geen energie meer gebruiken die zorgt voor CO2-uitstoot. Daarom gebruiken we zoveel mogelijk zon, wind én waterkracht. Ons doel is om rond 2030 energieneutraal te zijn. Om steeds meer duurzame energie te gebruiken en op te wekken, werken we samen met gemeentes en andere partijen, zowel nationaal als internationaal. Waterschap Vechtstromen neemt deel aan de Regionale Energie Transitie (RES).

Projecten energietransitie: