Gedraging van bestuursorgaan, klacht


De medewerkers en bestuurders van ons waterschap doen hun best om de waterschapstaken goed en correct uit te voeren.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een bestuurder of een medewerker van het waterschap bent behandeld. U vindt bijvoorbeeld dat er niet serieus naar u geluisterd wordt, dat u aan het lijntje wordt gehouden, of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

U kunt onze medewerkers en bestuurders hierop natuurlijk meteen aanspreken. En u kunt ook een formele klacht indienen.

Let op!

U kunt geen klacht indienen omdat u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, bijvoorbeeld wanneer u geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of het houden van een evenement. Daarvoor bestaan speciale bezwaar- en beroepsprocedures .

Klachten over storende situaties, zoals een kapot hek, een ingezakte duiker, vervuild water, dode vissen, het waterpeil in de sloot, overlast door stank, worden beschouwd als meldingen van een incident of calamiteit . Hiervoor kunt u wel bij ons terecht, maar niet via het bezwaarformulier. Ook kunt u melding doen van schade of overlast veroorzaakt door het waterschap. Zie hiervoor Meldingen/schade of overlast veroorzaakt door het waterschap .

Voorwaarden

Een klacht kan worden ingediend als u:

  • deze binnen een jaar na de gedraging indient;
  • duidelijk omschrijft om welke gedraging het gaat;
  • duidelijk maakt tegen wie de klacht wordt ingediend.

Indienen

U kunt uw klacht indienen op het onderstaande adres:

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen
Postbus 5006
7600 GA  Almelo

U kunt ook uw bezwaar via een digitaal formulier insturen, zie rechterbalk.


Digitaal indienen

Als u uw klacht digitaal wilt indienen, vindt u hier het formulier.