Ik wil iets melden


Een waterschap is een ‘zelfstandige functionele overheid’. We handelen vanuit een zorgplicht en onze taken en verantwoordelijkheid zijn specifiek gericht op de waterhuishouding. Inwoners mogen binnen dat wettelijke kader van ons verwachten dat wij, met een open blik naar de samenleving, ons uiterste best doen om te zorgen voor voldoende, veilig en schoon water.

Incident of calamiteit

Neem bij spoed direct telefonisch contact op 088 220 33 33.
Meld dode vogels of vissen, watervervuiling, misstanden op of aan het water, te hard varen, schade aan waterschapswerk, muskus- of beverratten, blauwalg of botulisme.

Melden of een vergunning

Activiteiten in en langs de waterkant.
Wilt u weten of u een watervergunning aan moet vragen of meldingsplichtig bent?

Hulp nodig?

Kunt u uw informatie niet vinden? Neem dan telefonisch contact op of vul het contactformulier in.

Riolering

Problemen met de riolering dient u te melden bij uw gemeente.

Drinkwater

Voor vragen over uw drinkwater kunt u terecht bij Vitens of WMD.

Wanneer het vermoeden bestaat dat ons handelen op enigerlei wijze schade heeft veroorzaakt, dan kan dat bij ons worden gemeld. We zullen dan zo snel mogelijk het persoonlijke gesprek aangaan en waar mogelijk ter plaatse onderzoek komen doen. Ook schade of overlast die niet u zelf treft, maar waar het waterschap op moet treden, kan worden gemeld.

Het kan voorkomen dat inzichten uiteenlopen. Voor elke inwoner geldt dat er dan verschillende vervolgstappen mogelijk zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld bij de uitvoering van een project zienswijzen worden ingediend, kan er tegen een beslissing beroep worden aangetekend en kan er bij schade aan een woning of andere zaken een verzekeringsmaatschappij worden ingeschakeld.

Schade of overlast

Wanneer u schade of overlast ondervindt, die te wijten is aan handelen of het nalaten van handelen door het waterschap, meld het ons dan.

Bezwaar/beroep

Ondanks onze zorgvuldige voorbereiding kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het waterschap. U kunt dan bezwaar indienen tegen een beslissing.

Nadeelcompensatie

Heeft u schade ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Waardevermindering van een woning of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Gedraging bestuursorgaan

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop u door een bestuurder of een medewerker van het waterschap bent behandeld. U kunt hen hierop natuurlijk meteen aanspreken. Of indien dit niet kan een formele klacht indienen.