Nadeelcompensatie, aanvraag


Beschrijving

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt nadeelscompensatie aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap.
  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.
  • Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering), dan komt u niet in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Aanpak

U stuurt het waterschap een brief, waarin u vraagt om nadeelcompensatie.


Regelgeving

Aanvragen

Voor het aanvragen van nadeelcomensatie stuurt u het waterschap een brief.