Informatie over aanvragen vergunning


Wanneer de meldingsgrenzen worden overschreden zal een vergunning aangevraagd moeten worden. In een vergunningprocedure toetsen wij de mogelijke effecten die de onttrekking of de lozing op de watergang en op de omgeving zal hebben. Zo nodig stellen wij eisen aan de lozing of onttrekking.

De vergunningaanvraag moet gedaan worden via het Omgevingsloket. Geef in de aanvraag duidelijk alle gegevens van de lozing of onttrekking aan, zoals de locatie, de hoeveelheden, de pompcapaciteit en ander mogelijk relevante informatie. De proceduretijd voor een vergunning is 8 weken.