Onttrekken aan en lozen in oppervlaktewater


Wilt u oppervlaktewater onttrekken in ons beheergebied, bijvoorbeeld voor het besproeien van gewassen? Of wilt u water lozen ons beheergebied? In de meeste gevallen geldt er een meldings- of vergunningplicht. Op deze pagina vindt u informatie over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning voor het onttrekken van of het lozen in oppervlaktewater.

Planten of gewassen bewateren

Beregening1

Oppervlaktewater onttrekken om uw planten of gewassen te voorzien van water. Wij noemen dit beregening of bevloeiing.

Oppervlaktewater voor iets anders

Overig

Als u iets anders wilt, bijvoorbeeld het onttrekken van oppervlaktewater voor koelwater of het lozen van water.

Informatie over aanvragen vergunning

Vergunning

Wanneer de meldingsgrenzen worden overschreden zal een vergunning aangevraagd moeten worden. In een vergunningprocedure toetsen wij de mogelijke effecten.

Beregeningsregeling

In de Waterschapsverordening van Vechtstromen zijn voorwaarden opgenomen voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Hierbij is onder andere bepaald dat uit een watergang geen water onttrokken mag worden zodra de afvoer van dat water over het eerste benedenstrooms gelegen peilregulerend kunstwerk (denk hierbij bijvoorbeeld aan een stuw, vistrap of onderleider) stagneert.