Baggeren wateren wijk Dante in Ommen

Gepubliceerd op 13 februari 2024

Binnenkort starten we met baggeren in de wijk Dante in Ommen. De baggerwerkzaamheden vinden plaats in een deel van de waterpartijen in die wijk. Op het gebiedskaartje is in het oranje aangegeven om welk gebied het gaat.

Wanneer?

We starten medio februari met de baggerwerkzaamheden in de vijvers van de wijk Dante. De werkzaamheden worden door NONAK-Dunnewind Groep in opdracht van ons uitgevoerd. Als alles naar verwachting verloopt duren de werkzaamheden tot medio april 2024.

Wat gaan we doen?

Het slib wat uit de vijvers komt, wordt met een schuifboot naar bepaalde plekken geschoven en vanaf daar ingeladen in vloeistofdichte transportmiddelen. Deze vervoert de bagger direct aansluitend naar de verspreidingslocatie buiten de bebouwde kom.

Overlast

We proberen overlast in de omgeving tot een minimum te beperken, maar kunnen dit niet helemaal voorkomen. In verband met de veiligheid zijn bermen en groenstroken tijdelijk afgesloten. Voertuigen worden daar opgesteld om te kunnen laden en van daaruit door de wijk te rijden.

Eigendommen verwijderen

Om de werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en schade aan eigendommen te voorkomen, verzoeken wij bewoners eventuele privé eigendommen (denk aan pompen, speel- en vaartuigen) uit de waterpartijen te verwijderen.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat wateren zoals beekjes, kanalen en vijvers gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een watergang of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 220 33 33.