Baggeren en beschoeiing


Een van onze belangrijkste taken is het onderhoud van de watergangen. Een onderdeel van dit onderhoud is baggeren. Baggeren draagt bij aan veilig, voldoende en schoon water.

Project updates baggeren en beschoeiing