Baggerwerkzaamheden vijvers wijk Dante in Ommen afgerond

Gepubliceerd op 6 mei 2024

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het baggeren van verschillende vijvers in de wijk Dante in Ommen. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en de bermen en groenstroken weer netjes gemaakt.

Met een schuifboot is het slib uit de vijvers naar de kant geschoven. Vanaf daar werd het in een bakwagen geladen en getransporteerd naar een verspreidingslocatie buiten de bebouwde kom.

Bermen en groenstroken

In verband met de veiligheid waren delen van bermen en groenstroken tijdelijk afgesloten. Het materieel stond op die groenstroken opgesteld en vanaf daar konden voertuigen laden en de wijk uitrijden. Inmiddels zijn de bermen en groenstroken weer netjes gemaakt. Daarmee zijn de werkzaamheden in de wijk Dante afgerond.

Bedankt

We bedanken de bewoners voor de medewerking en het begrip voor deze tijdelijke situatie. Hierdoor konden we mooi doorwerken en hebben we geen hinder ondervonden tijdens het baggeren.