Werkzaamheden aan Berflobeek in Hengelo gestart

Gepubliceerd op 3 mei 2023

Afgelopen week zijn de werkzaamheden aan de Berflobeek gestart. Weliswaar een paar weken later dan gepland. Dat had alles te maken met een broedende waterhoen in deze beek. Nu de kuikentjes uit hun ei gekropen zijn en de hoentjes naar een ander deel van de beek gezwommen zijn, kan de aannemer met de werkzaamheden beginnen. De Berflobeek krijgt meer ruimte en de omgeving van de beek wordt parkachtig aangelegd, met bomen, wadi’s en een wandelpad. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de bouwvak afgerond.

Door de klimaatveranderingen krijgen we steeds meer te maken met een toename van hevige regenbuien, langdurige droogte en hogere tropische temperaturen. Waterschap Vechtstromen werkt actief samen met de gemeentes in haar beheersgebied om beter voorbereid te zijn op deze klimaatveranderingen. Zo hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo de handen ineengeslagen om dit te realiseren binnen het stedelijk gebied van Hengelo.

Aanpassingen aan de Berflobeek

De Berflobeek tussen de Willemstraat en Deldenerstraat in Hengelo krijgt meer ruimte. Op de schuine oevers is meer plaats voor diverse waterplanten, wat zorgt voor meer soortenrijke natuur. In het najaar worden er bomen aangeplant, die verkoeling geven in warme periodes. Ook is er in het plan rekening gehouden met het opvangen van regenwater, door middel van wadi’s. Deze worden op een later moment aangelegd. Dat gebeurt nadat de woningen die hier gebouwd worden, gereed zijn.

De gemeente verzorgt het aanleggen van een wandelpad langs de beek, waardoor inwoners nog meer kunnen genieten van water en natuur in de stad. Via dit wandelpad is het ook mogelijk om eventueel onderhoud in de omgeving en aan de beek uit te kunnen voeren.


Zelf aan de slag

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo vinden het belangrijk om wateroverlast in de toekomst te beperken en nemen daarom maatregelen in de openbare ruimte. Maar ook inwoners kunnen zelf wat doen op het eigen terrein, om ervoor te zorgen dat extreme regenbuien voor minder overlast zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door de regenpijp af te koppelen of de tuin te vergroenen.

Kijk voor tips en inspiratie op www.groenblauwtwente.nl