BODAC


Sinds 2010 maakt NieuWater in de PuurWaterfabriek in Emmen ultra-puur water. Dat wordt gedaan met gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Emmen. Het zuivere water wordt gebruikt als proceswater in de industrie. Eén van de zuiveringstechnieken die wordt toegepast door NieuWater om alle stoffen uit het afvalwater te halen, is biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC). Middels pilots wordt verder onderzoek gedaan naar methodes voor het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk, dan kunt u contact opnemen met Wichert Kanis en Jaap Nonnekens.

Wichert Kanis en Jaap Nonnekens

Projectleiders

088 220 33 33

Project updates

Project informatie