Energiezuinige oplossingen voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater


Op donderdag 10 december vond de digitale slotbijeenkomst plaats van het project ‘Energie-neutrale verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater’ (MiKRO). Ongeveer 60 bezoekers uit Nederland en Duitsland hadden zich aangesloten bij dit evenement.

Binnen het project MiKRO is, met behulp van financiering vanuit het INTERREG programma Deutschland-Nederland, onderzoek gedaan naar effectieve maatregelen in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering)  om de hoeveelheid microverontreinigingen te verminderen. Onderdeel van de bijeenkomst was een panelgesprek met Erik Lievers (waterschap Vechtstromen), Hans Kuipers (provincie Drenthe), Gerrit Grannemann (Bezirksregierung Münster), Jochen Vennekötter (Vorstand TBR) en Marc de Rooy (Ministerie I&W) over de aanpak van de bestrijding van microverontreinigingen in de twintiger jaren van deze eeuw. Samenwerking met de Duitse partners en het bedrijfsleven in dit project was voor waterschap Vechtstromen erg belangrijk.

De afvalwatersystemen van Emmen (Nederland) en Rheine (Duitsland) waren proeflocaties. In de afvalwatersystemen zijn aanpassingen gedaan om het zuiveringsrendement voor microverontreinigingen te verbeteren. Daarmee is de basis gelegd voor een verlaging van de hoeveelheden medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren. Daarnaast is gekeken naar een energiezuinige manier om het afvalwater te zuiveren.

Samenwerking voortzetten

De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt met Duitse partners en het bedrijfsleven. Deze grensoverschrijdende samenwerking heeft tot aansprekende resultaten geleid. Daarom kijkt waterschap Vechtstromen uit naar een voortzetting van deze samenwerking in de toekomst. Daarnaast kunnen de resultaten uit het project in de toekomst worden gebruikt bij andere RWZI (rioolwaterzuivering)’s.