MiKRO


interreg

Het project MiKRO wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd, door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, de provincie Overijssel en het ministerie van Economische Zaken in Nordrein Westfalen tot 75 % gesubsidieerd.

Duitse valg Deutsche site

In Nederland en Duitsland gebruiken we steeds meer medicijnen door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag. Een deel van die medicijnen komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Zuivering van het rioolwater kan niet voorkomen dat bijvoorbeeld in Nederland jaarlijks minstens 140.000 kg medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komen. Dat is slecht voor het waterleven.

Centrale vraag is, hoe we kunnen voorkomen dat microverontreinigingen, waaronder medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komen. Daarnaast wordt gekeken hoe afvalwater zo energiezuinig mogelijk kan worden gezuiverd. De afvalwatersystemen van Emmen (NL) en Rheine (D) dienen als proeflocatie.

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek MiKRO?

Dan kunt u contact opnemen met Alexander Meijerink of Bert Rozendaal.

Alexander Meijerink

alexander

Senior adviseur subsidiemanagement

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

interactieve_arenadiscussie

Bestuurders van de betrokken partners en de vertegenwoordigers van de milieuministeries van beide zijden van de grens hebben op 9 februari 2017 de urgentie van de problematiek toegelicht tijdens de startbijeenkomst MiKRO. Deze inspirerende bijeenkomst vond plaats in één van de proeflocaties, de zuivering in Emmen. Hier sloot bestuurder Roel van der Veen de bijeenkomst af met de woorden: “Een veelbelovende start van het project MiKRO dat een schoon, natuurlijk leefmilieu dichterbij brengt.”