Maatregelen project MiKRO in afrondende fase


In het project MIKRO hebben we samen met onze projectpartners onderzoek gedaan naar effectieve maatregelen in de afvalwaterketens van Emmen en Rheine om microverontreinigingen te verminderen. Waarbij het uitgangspunt was om dit op een energie neutrale manier te realiseren.

Het project zit in de afrondende fase. Aangezien de meeste projectactiviteiten zijn uitgevoerd, is dit een mooi moment om even een balans op te maken van de gerealiseerde activiteiten.

De innovaties binnen dit INTERREG VA project zijn samen met onze partners ontwikkeld en vervolgens geïmplementeerd op de uitvoeringslocaties, zijnde de RWZI (rioolwaterzuivering) Emmen en de RWZI van TB Rheine.

Voor de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) van de RWZI Emmen hebben we de volgende activiteiten gerealiseerd;

  • We hebben samen met onze partner INFA een strengenonderzoek uitgevoerd om na te gaan of er rioolstrengen zijn met verhoogde concentraties aan microverontreinigingen. Het onderzoek toonde aan dat er geen significante verschillen zaten tussen de rioolstrengen van de afvalwaterketen Emmen.
  • We hebben samen met onze partners Moekotte en INFA een ‘ketenregeling’ gerealiseerd waardoor de aanvoer van rioolwater naar de RWZI Emmen gelijkmatiger verloopt. Een gelijkmatige aanvoer en verwerking van het rioolwater in de RWZI heeft een hoger zuiveringsrendement en een lager energieverbruik tot gevolg.
  • Verder hebben we optimalisaties kunnen uitvoeren aan de rioolgemalen die rechtstreeks rioolwater aanvoeren op de RWZI Emmen waardoor de gemalen in staat zijn om met elkaar te “communiceren”.

Voor de afvalwaterketen van Rheine, de andere proeflocatie binnen het project MiKRO, hebben we ook effectieve maatregelen weten te realiseren;

  • Ook in de afvalwaterketen van Rheine is er een strengenonderzoek uitgevoerd door de partners, TB Rheine en INFA, om na te gaan of er strengen zijn met verhoogde concentraties aan microverontreinigingen. In Rheine bleek wel naar voren te komen dat er rioolstrengen zijn met verhoogde concentraties aan microverontreinigingen.
  • In Rheine is daarom geïnvesteerd in uitvoeringsmaatregelen (inclusief de ketenregeling ontworpen / geïmplementeerd door de partners INFA en InnotecControl), waardoor voorrang gegeven kan worden aan de behandeling van rioolwater met hoge concentraties microverontreinigingen, afkomstig van rioolstrengen waar een ziekenhuis op aan is gesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, volg dan de projectpagina op LinkedIn.


Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, volg dan de projectpagina of u kunt zich op LinkedIn aansluiten in de groep van MiKRO.