Slotbijeenkomst MiKRO op 10 december


In Nederland en Duitsland gebruiken we steeds meer medicijnen door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag. Een deel van die medicijnen komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Zuivering van het rioolwater kan niet voorkomen dat medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komen.

Het project ‘energie neutrale verwijdering van microverontreinigingen’ (MiKRO) heeft als centrale vraag: hoe kunnen we voorkomen dat microverontreinigingen, waaronder medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komen? Daarnaast wordt gekeken hoe afvalwater zo energiezuinig mogelijk kan worden gezuiverd. De afvalwatersystemen van Emmen (NL) en Rheine (D) dienen als proeflocatie.