Meer tijd voor MiKRO


Een goede waterkwaliteit in sloten, beken, kanalen en rivieren is belangrijk. Voor vissen en (water)planten, maar ook voor bijvoorbeeld landbouw en recreatie. Die waterkwaliteit willen we verbeteren door te onderzoeken wat goede manieren zijn om specifiek microverontreinigingen uit het gezuiverde rioolwater te halen.

Het project MiKRO is een onderzoeksproject dat via slimme sturing op gemalen, de aanvoer op en binnen onze rioolwaterzuivering in Emmen gelijkmatiger laat verlopen. Hierdoor kan naar verwachting met minder energie een hoger verwijderingsrendement worden gehaald.

Vertraging door Corona

Vanwege de Coronacrisis loopt het project MiKRO vertraging op. De geplande einddatum van 30 juni 2020 komt hierdoor in gevaar en zelfs de al geplande slotbijeenkomst op 4 juni a.s. moeten we helaas annuleren.

Kostenneutraal verlengen

Het project MiKRO is ondergebracht bij het INTERREG VA “Deutschland - Nederland” subsidie programma. Een subsidie programma dat Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten ondersteunt.

Gelukkig heeft het Comité van Toezicht voor dit INTERREG V A-programma proactief gehandeld in de huidige situatie. Ze hebben besloten dat alle projecten, met een vastgestelde einddatum van 30 maart of later tot eind 2020, kostenneutraal met een halfjaar verlengd worden. Dat betekent dat de einddatum voor ons project MiKRO verschoven is van 30 juni naar 31 december 2020.

We hebben nu extra tijd om het project in een haalbaar tijdspad af te ronden en we kunnen een zorgvuldige invulling geven aan de slotbijeenkomst. Daar zijn we heel blij mee!