Nevengeul en stuw Mariënberg


Bij het project ‘Nevengeul en stuw Mariënberg’ wordt de nevengeul bij Mariënberg zodanig aangepast dat de vismigratie vanaf Mariënberg tot aan Hardenberg wordt verbeterd. Ook zal de hydraulische aandrijving van de stuw vervangen worden door een toekomstbestendig tandheugelsysteem. Het eindresultaat wordt een vrij afstromende nevengeul die goed te passeren is voor vissen, zich doorontwikkelt tot paaigebied en ruimte biedt aan leefgebieden voor diverse planten- diersoorten. Daarnaast kan het waterpeil beter beheerd worden.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met projectleider Frans Uijlenbroek.

Frans Uijlenbroek

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Er zijn op dit moment nog geen updates voor dit project.

Door klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer en neemt het risico op wateroverlast langs de Overijsselse Vecht toe. Naast tijden met veel water, zijn er tegenwoordig ook vaker periodes met weinig water, met als gevolg droogte. Ons huidige watersysteem en peilbeheer is niet ingericht op deze extreme omstandigheden. We kunnen daardoor niet snel en gericht sturen. Wanneer de afvoer van de Vecht bijvoorbeeld laag is, dan is ook de stroomsnelheid laag.

Project informatie

Subsidie

Bij het project ‘Nevengeul en stuw Mariënberg’ wordt de nevengeul bij Mariënberg zodanig aangepast dat de vismigratie vanaf Mariënberg tot aan Hardenberg wordt verbeterd. Zo zal deze voldoen aan eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot vispasseerbaarheid en zich op een natuurlijke manier ontwikkelen tot een locatie waar diverse paaigebieden en biotopen ontstaan.

Voor dit project ontvangt het waterschap subsidie in het kader van POP3(het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de provincie Overijssel.

logo_provincie_overijssel

elfpo_logo_met_tekst (1)