Bestemmingsplan Nieuwe Drostendiep ter inzage

Gepubliceerd op 14 juli 2022

Bij de gemeente Coevorden ligt het wijzigingsplan voor de inrichting van het Nieuwe Drostendiep ter inzage. Dit is een verandering in het bestemmingsplan. In het plan worden de agrarische gronden veranderd naar natuurgronden. Dit geldt alleen voor die gronden waar de grondeigenaar de kwalitatieve verplichting is aangegaan om de gronden als natuur te beheren. Het plan betreft niet de inrichting van het gebied.

Het plan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 4 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022.

Digitaal inzien

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.0109.100BP00051 / 5382-2021). U vindt het plan op de website  www.ruimtelijkeplannen.nl

Op het gemeentehuis inzien

U kunt het plan en de stukken ook inzien in het gemeentehuis bij het klantcontactcentrum in Coevorden (Kasteel 1). U kunt het ontwerpwijzigingsplan alleen op afspraak inzien. Een afspraak inplannen om het in te zien kan door te bellen naar 14 0524.

Reactie/zienswijze indienen

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0524

Stikstof

Het gebiedsproces en de realisatie van de plannen gaan door ondanks de mogelijke stikstof reductie. Het is een gezamenlijk en integraal plan. De natuurdoelen en waterdoelen zoals schoon water en vasthouden van water worden op een klimaat robuuste wijze uitgevoerd.