Herinrichting Nieuwe Drostendiep in Nieuwe Oogst: droogte tegengaan


Tjeerd Dijkstra is projectleider bij Vechtstromen. Eén van de projecten waar hij aan werkt is de herinrichting van het Nieuwe Drostendiep, nabij Sleen in zuidoost Drenthe. Tjeerd: “Zo zit je in Coronatijd thuis te werken aan je projecten en dan gaat de telefoon: een journalist van de Nieuwe Oogst. Nu heb ik die wel eens vaker aan de lijn, meestal over het Bargerveen (een ander project van Vechtstromen in zuidoost Drenthe), maar nu wilde hij weten hoe het gaat met het Nieuwe Drostendiep.”

De maatregelen het project in zuidoost Drenthe moeten droogte tegengaan en zorgen voor opvang van water bij stortbuien en hoogwater. Hiermee worden de gevolgen van klimaatverandering in het beekdal voor landbouw en natuur beperkt. Samen met provincie Drenthe en met agrariërs in de Initiatiefgroep Drostendiep voert het waterschap met de natuurorganisaties de werkzaamheden uit in het beekdal Drostendiep.

De planvorming van het project Nieuwe Drostendiep is in februari net overgegaan naar het vormgeven van de inrichtingsplannen. Vorig jaar hebben we alle onderzoeken en modelberekeningen uitgevoerd en we wilden net in relatief korte tijd de resultaten uitwerken in die inrichtingsplannen. En toen kwam Corona en moesten we dit met alle partners op afstand gaan doen. Dat gaat op zich best goed. Het vergt meer voorbereidingstijd om presentaties en verbeeldingen uit te werken om op basis daarvan keuzes te kunnen maken. De voor de plannen benodigde kavelruil is helaas wel stil komen te liggen omdat keukentafelgesprekken over je percelen en je bedrijf toch echt aan die tafel nodig zijn. Dat betekent vertraging, maar ook ruimte om de inrichtingsplannen met video-overleggen goed uit te werken.

Tjeerd vervolgt: “En toen belde dus die journalist. Hij had al andere partners in het project gebeld. We hebben gewoon, als vanouds, een gesprek gehad over het unieke project Nieuwe Drostendiep. Dat we dit samen met boeren, natuurbeheerders, overheden en andere partners doen. Zodoende is ook Natuurmonumenten door deze journalist opgebeld. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk met elkaar de input geleverd voor dit artikel en dat is bijgaande mooie stuk geworden over de samenwerking in het beekdal Nieuwe Drostendiep in de Nieuwe Oogst.”


Meer informatie over het project