Terugblik inloopbijeenkomsten herinrichting beekdal Nieuwe Drostendiep

Gepubliceerd op 16 oktober 2023

In de afgelopen weken organiseerden wij drie inloopbijeenkomsten over de plannen voor de herinrichting van beekdal Nieuwe Drostendiep. Verspreid over de drie avonden zijn er zo’n 90 omwonenden, grondeigenaren en geïnteresseerde bezoekers geweest. Zij konden het projectplan Nieuwe Drostendiep Fase 1 bekijken en vragen stellen.

De inloopbijeenkomsten waren vooral gericht op bewoners in en om het gebied. Terugkijkend waren de bijeenkomsten geslaagd. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de plannen. Opmerkingen over het plan waren er uiteraard ook.

De inloopbijeenkomsten werden mede op initiatief van bewoners georganiseerd. Zo vond de bijeenkomst in Benneveld plaats bij een inwoner in het dorp.

Beekdal Nieuwe Drostendiep

Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor landbouwbedrijven en voor natuur. Doordat het klimaat verandert, kan in een korte periode veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast voor de landbouw terwijl het in de natuurgebieden nu te droog is. Een verbeterde waterinrichting in het stroomgebied Drostendiep versterkt de landbouw en de natuur in de regio. Het waterschap heeft de taak om maatregelen te treffen voor schoon water. Hiervoor is een brede en 5 km lange zone nodig langs het Drostendiep. Daarnaast is het beekdal belangrijk voor het vasthouden van water (veilig water) en dat er voldoende water is voor de landbouw en natuur. Ook komt er ruimte voor vissen en ander waterleven.

De voorgenomen inrichting van deelgebied Huismaten en Westerstroom is gericht op een botanische doelstelling en zal beheerd worden door Natuurmonumenten. De inrichting van het deelgebied Broeklanden is gericht op weidevogelnatuur en zal beheerd worden door de particuliere grondeigenaren in het gebied.

Vervolg

Belanghebbenden konden tot 21 september zienswijzen indienen. In de komende weken worden deze beantwoord en wordt het projectplan door het dagelijks bestuur van het waterschap in al dan niet gewijzigde vorm vastgesteld voor uitvoering. Naar verwachting zal de uitvoering vanaf maart 2024 beginnen.

Samenwerking

De manier waarop het project Nieuwe Drostendiep wordt vormgegeven is uniek in Nederland. De invulling van de plannen in het gebied heeft vanaf het begin in nauwe samenwerking plaatsgevonden. Op initiatief van georganiseerde agrariërs is een samenwerkingsverband ontstaan. Deze agrariërs, vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Drostendiep, werken intensief samen met de andere partners in het gebied. Deze partners zijn Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen. 
Zij werken samen om het beekdal Nieuwe Drostendiep opnieuw vorm te geven voor landbouw, weidevogels en voldoende, veilig en schoon water.

Op de hoogte blijven

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, kan dat via de nieuwsservice van Vechtstromen. U kunt zich hiervoor inschrijven, kies als onderwerp in ieder geval 'projecten'.