Starthandeling noodwaterberging Ossehaar

Gepubliceerd op 5 november 2021

Vanmiddag, 5 november, stonden 14 kinderen, ons DB-lid Wim Stegeman en wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden klaar voor de starthandeling. We starten met de werkzaamheden om een noodwaterberging aan te leggen tussen de woonwijk Ossehaar en het Stieltjeskanaal.

16 x schop in de grond

De kinderen die de 1e schop in de grond staken wonen allemaal aan de Gerrit Woltersomstraat. Achter hun achtertuinen ligt nu nog een bult waar straks een vijver komt te liggen. De kinderen hoefden niet de hele bult weg te scheppen maar deden samen met het waterschap en de gemeente letterlijk en figuurlijk de 1e schop in de grond.

Noodwaterberging

Tussen de woonwijk Ossehaar en het Stieltjeskanaal wordt deze noodwaterberging aangelegd. De reden is dat ons klimaat verandert. Zo zijn zomers vaker droog maar hebben we soms ook grote buien met veel regen. Om al dit extra water een veilige plek te geven zijn er verschillende plekken voor ‘noodopvang’. Met deze noodwaterberging kunnen we voorkomen dat via het Stieltjeskanaal teveel water Coevorden instroomt en dat inwoners en bedrijven wateroverlast en natte voeten krijgen. Zo’n extreem natte situatie kan gemiddeld één keer per 75 jaar voorkomen. Het hele gebied waar dit extra water tijdelijk opgevangen kan worden is 60 hectare groot. Dat betekent dat we hier 430.000 m3 water kwijt kunnen. Dit is achter de Gerrit Woltersomstraat en de Martha de Reigerstraat.

Voldoende, veilig en schoon water in de gemeente Coevorden

Met deze waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) die alleen in tijden van nood wordt ingezet, houdt Coevorden langer droge voeten. Zo werken we samen aan schoon, veilig en voldoende water voor mens, plant en dier.