Ossehaar waterberging


Ons klimaat verandert. Dat kan perioden van hevige neerslag met zich meebrengen. Om dat extra water te kunnen opvangen, hebben waterschap Vechtstromen en verschillende gemeenten een aantal plekken aangewezen als ‘noodopvang’. De polder Ossehaar, nabij Coevorden, is daar één van. In 2024 zijn de werkzaamheden afgerond en is de waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar in werking.

ELFPO logo met tekst

Logo provincie drenthe

Contact

Heeft u vragen over de waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar, dan kunt u contact opnemen met waterschap Vechtstromen.

waterschap Vechtstromen

088 220 33 33

Project updates

Nat

noodwaterberging ossehaar nat

Droog

noodwaterberging ossehaar

Project informatie