Uitvoering project Waterberging Ossehaar in volle gang

Gepubliceerd op 10 februari 2022

Dit landbouwgebied aan de rand van woonwijk Ossehaar in Coevorden wordt ingericht en geschikt gemaakt om tijdens extreem hoogwater perioden tijdelijk ruimte te bieden aan ca. 400.000 m3 water. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het ontlasten van Coevorden in dergelijke perioden.

Momenteel wordt gewerkt aan het graven van de kwelsloot (een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op de vangen en af te voeren) en het aanbrengen van de kade/grondwal.

Direct ten noorden van de woonwijk Ossehaar (Martha de Reigerstraat en Gerrit Woltersomstraat) worden kwelvijvers gegraven waar de betonnen oeverwanden worden aangebracht. Over ongeveer 5-6 weken wordt de burg bij het Stieltjeskanaal gebouwd en op dezelfde locatie de inlaatconstructie aangelegd.