Waterberging Ossehaar in Coevorden feestelijk geopend

Gepubliceerd op 17 april 2024

Op vrijdag 12 april is het project Noodberging Ossehaar officieel geopend. Samen met inwoners en kinderen uit de wijk Ossehaar en diverse organisaties werd dit feestelijk gevierd. Na een korte toelichting door dagelijks bestuurder Wilbert Siebring en wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden werd de waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) via een boot geopend.

Waarom een waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden)?

De reden is dat ons klimaat verandert. Zo zijn de zomers vaker droog en hebben we soms ook buien met veel regen. Om al dit extra water een veilige plek te geven zijn er verschillende plekken voor ‘noodopvang’. Met deze waterberging kunnen we voorkomen dat via het Stieltjeskanaal teveel water Coevorden instroomt en dat inwoners, bedrijven en agrariërs wateroverlast en natte voeten krijgen. Het hele gebied waar dit extra water opgevangen wordt is 60 hectare groot. Dat betekent dat we hier 480.000 m3 kwijt kunnen. De waterberging ligt achter de Gerrit Woltersomstraat en de Martha de Reigerstraat in Coevorden. Met deze waterberging houdt Coevorden langer droger voeten.

Officiële opening 12 april 2024

“Het was een prachtige dag tijdens deze opening”, vertelt dagelijks bestuurder Wilbert Siebring. “Ik ben blij met het resultaat en vind het goed om met elkaar stil te staan zodra een grote klus is afgerond. Bovendien helpt de waterberging om beter in te kunnen spelen op de klimaatverandering. Zo werken we samen aan schoon, veilig en voldoende water voor mens, plant en dier. Bovendien zie ik hier een prachtige pleisterplaats ontstaan voor de bewoners van de wijk Ossehaar”.

Daarna sprak hij een woord van dank uit aan alle betrokkenen en omwonenden die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit project en werd onder het genot van een hapje en drankje nog bijgepraat bij de waterberging aan de Martha de Reigerstraat in Coevorden.