Renovatie rioolgemaal Schoonebeek Industriegebied De Vierslagen


Voor het zuiveren van al het rioolwater in ons gebied, maken we gebruik van 23 rioolwaterzuiveringen en 108 rioolgemalen. Rioolgemaal Schoonebeek is één van die gemalen die bijdraagt aan de zorg voor schoon water.

Rioolgemaal Schoonebeek Industriegebied De Vierslagen is verouderd en uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van onderdelen van de installatie niet meer voldoende is. Op korte termijn wordt daarom gestart met de renovatie van dit rioolgemaal. Het doel is rioolgemaal Schoonebeek Industriegebied De Vierslagen aan te passen naar de huidige techniek, zodat het gemaal weer optimaal functioneert en de levensduur verlengd wordt.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk, dan kunt u contact opnemen met de projectleider René van Dijk.

René van Dijk

Foto René van Dijk

Projectleider

088 220 33 33

Projectinformatie