Rioolgemalen


De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Voor het zuiveren van al het rioolwater in ons gebied, maken we gebruik van 23 rioolwaterzuiveringen. Om het rioolwater van huishoudens en bedrijven bij de rioolwaterzuivering te krijgen gebruiken we 108 rioolgemalen.

Een rioolgemaal is een put of gebouw waarin pompen zitten. Deze pompen verpompen het afvalwater via een persleiding naar een verder weg gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. De pompen in het rioolgemaal leveren de druk om het water door de persleiding te persen.

Verschillende rioolgemalen zijn toe aan vervanging of renovatie. Via deze pagina ziet u aan welke rioolgemalen wij op dit moment werken.

1. Het afvalwater van woningen stroomt via het riool naar een rioolgemaal
2. Een rioolgemaal is een put of gebouw waarin pompen zitten. Deze zorgen ervoor dat het afvalwater onder grote druk door de persleiding verplaatst wordt.
3. Het afvalwater gaat vervolgens, onder grote druk, via de persleiding naar een rioolwaterzuivering.
4. Aan het eind van de persleiding (en vrij-verval riolering) komt het afvalwater op de rioolwaterzuivering terecht. Daar wordt het vuile water in verschillende stappen weer schoon gemaakt.
5. Dit schone water gaat terug naar de natuur.

De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering en het waterschap is verantwoordelijk voor het gedeelte van rioolgemaal en persleiding tot aan de zuivering

Project updates rioolgemalen