Bornsebeek


De Bornsebeek voert het water af uit Borne, Hengelo en Enschede en is daarom een belangrijke schakel in het watersysteem van Twente. Het hele beeksysteem bestaat uit de volgende beken: Elsbeek, Omloopleiding, Woolderbinnenbeek, Berflobeek (vanaf rioolwaterzuiveringsinstallatie Hengelo tot aan de Bornsebeek) en Bornsebeek.

Een groot deel van de beek ligt in stedelijke omgeving (Hengelo en Borne), hier is vaak maar weinig ruimte. Samen met de gemeenten zijn wij op zoek naar een samenspel tussen de 'groene' en de 'blauwe' ruimte. Door beplanting (groen) en water (blauw) te combineren wordt een mooie zone in de stad gecreëerd. Door bijvoorbeeld een wandelroute kunt u genieten van deze groenblauwe strook.

In het landelijk gebied stroomt de beek op een aantal plekken al erg natuurlijk. Waar dit nog niet het geval is, willen we de oevers natuurlijker inrichten, zodat planten en dieren een betere leefomgeving krijgen. Daarnaast willen we waar mogelijk wateropvanggebieden aanleggen, om bij zware en langdurige regenbuien de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Omloopleiding

De Omloopleiding in Hengelo-Zuid, het gedeelte van de beek parallel aan de Breemarsweg, gelegen tussen de Twekkelerweg en het waterpark ‘t Genseler wordt natuurvriendelijker gemaakt.

Eerste Vissluis in Twente

In de Berflobeek in Hengelo is een vissluis op zonne-energie, zodat de stuw geen barrière meer vormt voor de vissen. Meestal wordt een vistrap of nevengeul aangelegd om de stuw vispasseerbaar te maken. In de Berflobeek is gekozen voor een nieuwe creatieve oplossing en is de eerste vissluis in Twente aangelegd. Meer informatie over deze bijzonder vissluis.

Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Westermaat

Vanaf de heuvel bij de waterberging Westermaat achter de rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft u een prachtig uitzicht over het zuiveringsterrein aan de ene kant en de waterberging Westermaat aan de andere kant. Een unieke plek waar de twee belangrijkste taken van het waterschap bij elkaar komen. U kunt de uitkijkheuvel vanaf het fietspad bereiken.

Informatietafel op de uitkijkheuvel

Groene Poort

In dit meest benedenstroomse deel van de Bornsebeek, stroomt het water door een prachtig landelijk gebied. De agrarische sector is daar sterk vertegenwoordigd. Met name deze agrariërs volgden kritisch de plannen rond herinrichting en verbetering van het water. Een goede afwatering is voor hun belangrijk. Ze waren van begin tot eind nauw betrokken bij het project en blikken tevreden terug.

Bornsche Maten

De oevers van de Bornsebeek zijn natuurlijk ingericht, zodat planten en dieren een betere leefomgeving krijgen. De beek heeft ter hoogte van de Bornsche Maten een inrichting met overstromingszones. Tevens zijn fietspaden langs de beek aangelegd. Zo ontstaat er een mooie ‘groen-blauwe' zone in de wijk.

Wildiek

Samen met de gemeente Borne en de projectontwikkelaar is het gebied langs de beek opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat er een bredere groene strook in de wijk. In de bosstrook is een pad aangelegd, zodat er vanuit Borne een ommetje kan worden gelopen. Aan de andere kant van de beek (Stroomeschzijde) blijft onderhoudspad van het waterschap.


Geen zwemwater

Bij mooi weer, is het zeer verleidelijk om te recreëren in de Bornsebeek. Het is echter geen zwemwater en wordt dus ook niet als dusdanig gecontroleerd. Om veiligheids- en gezondheidsredenen wordt geadviseerd om alleen te zwemmen in de officieel aangewezen zwemwateren.

Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Westermaat & rwzi (rioolwaterzuivering) Hengelo

Overzicht Bornsebeek

Overzicht Bornsebeek