Oude Bornschebeek


Juni 2016 is de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden aan de Oude Bornschebeek. Het deel van de beek dat ligt tussen de Lodiek Landen (Hertme) en de instroom van de Oude Bornschebeek in de Lolee, is opnieuw ingericht.

De belangrijkste werkzaamheden waren het versmallen van de beek op een aantal plaatsen, het laten meanderen van de beek en het verbeteren van twee vispassages. Met de werkzaamheden verbetert de kwaliteit van het water, waardoor het een beter leefgebied wordt voor vissen en planten.

Ruimte voor water

We geven water de ruimte. De Oude Bornschebeek in de omgeving van Zenderen en Hertme, heeft meer stroming en een grotere variatie in oevers en begroeiing langs de beek gekregen. Dit is allemaal volgens de principes van Bouwen met Natuur uitgevoerd. Dit betekent dat er natuurlijke objecten, zoals stobben en bomen, zijn gebruikt om de natuur in de beek te stimuleren en verder te laten ontwikkelen.

In overleg met de Golfbaan Weleveld is op de golfbaan een wateropvang gerealiseerd van 500.000 m3. Deze opvang gebruiken we bij hoog water.

Groter leefgebied voor vissen

De vistrappen naast de stuwen in de Oude Bornschebeek zijn geoptimaliseerd. Een stuw is een enorme drempel waar waterdieren niet tegenop kunnen zwemmen. Voor hun voortplanting is het juist belangrijk dat vissen hun paaigebieden stroomopwaarts kunnen bereiken.