Nieuw onderhoudsbeleid


In april 2017 heeft het bestuur van Vechtstromen het nieuwe onderhoudbeleid (OOWS) vastgesteld. Vanwege het nieuwe beleid heeft het waterschap het voornemen om 400 kilometer beken en sloten, waarvan het waterschap eigenaar is, over te dragen aan eigenaren met aangrenzend eigendom land.

Binnenkort neemt het dagelijks bestuur hierover een besluit. Vechtstromen blijf het onderhoud voorlopig uitvoeren van de sloten waarvan de ondergrond eigendom van het waterschap is.

Aanleiding

Sinds de fusie in 2014 tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht (tot waterschap Vechtstromen), werd er nog verschillend onderhoudbeleid gevoerd. In het hele werkgebied van waterschap Vechtstromen gelden sinds april 2017 nu dezelfde regels gelden voor onderhoudsplicht. Door de invoering van dit nieuwe beleid is duidelijk wie onderhoudsplichtig is: het waterschap of de eigenaar. Voor wateren die niet op de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) staan, heeft de eigenaar meer vrijheid hoe het onderhoud uitgevoerd wordt en is bij aanpassingen ervan geen vergunning meer noodzakelijk.


Overgangsregeling

Na overleg met gemeenten, LTO (land en tuinbouw organisatie) en andere grondeigenaren is besloten om vanaf 1 januari 2018 een overgangsregeling van drie jaar in te stellen voor betrokken grondeigenaren. Het onderhoud van 460 km (van de 5000) kleine sloten wordt voortaan door de grondeigenaar uitgevoerd, maar de waterlopen blijven tot 1 januari 2021 op de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) staan. Zo kunnen betrokken grondeigenaren aan het nieuwe beleid wennen en zien hoe het in de praktijk gaat. Ook kan het waterschap handhaven als er problemen ontstaan als een grondeigenaar, bijvoorbeeld uw buurman, het onderhoud niet uitvoert. Na 1 januari 2021 worden de betreffende sloten van de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) verwijderd. Tot dan blijft de vergunningplicht gelden.