Komende weken veldcontroles op mestvrije zones

Gepubliceerd op 17 maart 2022

De komende weken gaan onze toezichthouders intensief controleren of er mest wordt toegepast in teeltvrije zones. In een teeltvrije zone mag in principe niet bespoten en bemest worden.

Mestvrije zones gelden al van 2001, maar we zien in de praktijk nog steeds dat er te vaak tot op de insteek van de watergang bemest wordt. Het risico op uit- en afspoeling van mest naar het oppervlaktewater en de kans op aantasting van de waterkwaliteit neemt daarmee toe. Als er tijdens een controle handhavend moet worden opgetreden, dan kan dit leiden tot een korting op de GLB-subsidie (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) van de Europese Unie.