Projecten


Landbouw op Peil

Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Door deze onomkeerbare ontwikkeling, neemt de problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds toe. Voor de landbouwsector in dit gebied is het een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Het project Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk.

Toekomstgericht boeren met bodem en water in het Vechtdal

Doel van dit project is om de landbouw in het Vechtdal te versterken door concrete bodem- en watermaatregelen te realiseren op agrarische bedrijven.

Wasplaatsen van spuitmachines

Informatie over subsidiemogelijkheden voor akkerbouwers, loonwerkers en boomkwekers voor de aanleg van een (biologische) zuiveringen op wasplaatsen van (spuit)machines.