Marktconsultatie voor aanpak rioolwaterzuiveringen goed bezocht


Waterschap Vechtstromen werkt met assistentie van de ingenieurscombinatie RHDHV/Witteveen+Bos hard aan het verbeteren van de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater op een aantal rioolwaterzuiveringen. Het project zit de ontwikkelfase, maar er wordt al vooruit gekeken naar de fase waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. Op 23 januari werd daarvoor een marktconsultatie georganiseerd.

Wat is een marktconsultatie?

Tijdens een marktconsultatie worden verschillende geïnteresseerde marktpartijen geraadpleegd over een mogelijke opdracht. De kennis die dit oplevert kan input zijn voor het aanscherpen of verduidelijken van de aanbestedingsprocedure.

In gesprek in een positieve sfeer

Tijdens de marktconsultatie konden geïnteresseerde marktpartijen meer informatie krijgen over de grote opgave die het waterschap heeft  de waterketen. De bijeenkomst is goed bezocht. Het kernteam kon met ongeveer 40 deelnemers van 21 verschillende marktpartijen in gesprek gaan over de wijze van marktbenadering. De bijeenkomst leverde veel nuttige informatie op die wordt gebruikt in de aanpak van het project.

Aanpassingen aan de rioolwaterzuiveringen nodig

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater. De 23 rioolwaterzuiveringen van waterschap Vechtstromen spelen een belangrijke rol bij het behalen van de doelen uit de KRW. Op de zuiveringen wordt het rioolwater schoongemaakt. Dat gezuiverde afvalwater komt vervolgens in het oppervlaktewater en moet volgens de KRW aan bepaalde normen voldoen. Op negen zuiveringen zijn daarom de komende jaren nog aanpassingen nodig.