Hoogwater, waterpeil gestegen, piek komende dagen verwacht

Gepubliceerd op 25 december 2023

Het is vandaag even wat droger op verschillende plekken in ons gebied, echter wordt er de komende dagen tot twee weken nog fors wat neerslag verwacht. Het stijgende waterpeil in onze rivieren lijkt hier en daar wat af te vlakken. We houden er rekening mee dat de waterpeilen nog wat verder stijgen, de hoogste standen worden rond 27 december verwacht en de rivieren gaan ook nog breder uitwaaieren. Onze medewerkers blijven dag en nacht, ook tijdens de kerstdagen, hard aan het werk om het water in goede banen te leiden en zo snel mogelijk af te voeren.

De Vecht

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 140 mper seconde. Volgens de huidige verwachting zal dit nog verder toenemen tot ongeveer 145 m3 per seconde op woensdag 27 december. Dit komt ongeveer eens in de 10 jaar voor. De Vecht zit dus goed vol, maar er zijn vooralsnog geen grote problemen. Ook na 27 december blijft de waterstand op de Vecht nog hoog.

Wij treffen voorzorgsmaatregelen bij het Heemsermars park in Hardenberg. Het park wordt ingezet, voor het geval dat de Vecht hier problemen gaat geven. De dieren in het park zijn inmiddels geëvacueerd en elders ondergebracht. Het park zal worden gebruikt om het overschot aan water uit de Vecht op te vangen. Een tunnel (Voordesteeg) vanuit de dierenweide richting de wijk Marslanden is afgesloten met betonblokken om het eventuele water vast te houden in het park. Wij verwachten het hoogste punt van de Vecht in de nacht van dinsdag op woensdag. Op diverse plekken worden pompen inzet om overlast aan woningen en panden te voorkomen.

De Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 25 m3 per seconde. Dit komt ongeveer eens in de 10 jaar voor. Volgens de huidige verwachting zal de afvoer van de Dinkel hoog blijven, maar wel stabiliseren. De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter groot. Er is nog steeds een hoogwatersituatie rondom de Ruhenbergerbeek. Dit heeft hoge prioriteit en aandacht van onze medewerkers.

De Regge

De Regge heeft op de midden Regge extreem hoog water, de beneden Regge is ook hoog. De afgelopen uren zijn de waterstanden op de Regge enkele centimeters gestegen, vanavond en vannacht wordt er meer regen verwacht. Als gevolg hiervan kan de Regge dus weer gaan stijgen. Het hoge waterpeil op de Regge heeft er voor gezorgd dat er rondom Hancate bij het Zwolsekanaal wateroverlast is ontstaan bij een woning en omliggende panden. Hier hebben wij eergisteren een zandzakkendijk aangelegd om een woning te beschermen tegen het water, dit heeft tot op heden het gewenste resultaat gehad en houden we nauwlettend in de gaten. De peilen in de Regge bij Archem zijn de afgelopen dag gestegen. Daar zijn twee extra gemalen geplaatst om de Meersendijk droog te houden. Echter stroomt er veel water vanuit de Regge over het fietspad naar de Meersendijk, wij zijn nu hard aan het werk om daar een nooddijk aan te leggen over een lengte van 100 meter.

Drentse kanalensysteem

Via het Afwateringskanaal wordt circa 70 m3 water per seconde afgevoerd. Door de neerslag van gisteren zijn ook hier de waterpeilen echter gestegen. Op dit moment zijn er geen grote problemen met de waterstanden in het kanalensysteem. Meldingen van hoog water rondom Schoonebeek nemen toe, ook hier doen we er alles aan om overlast te beperken.

Weersvoorspelling

Tot en met zaterdag 30 december wordt er vrij veel wind en van tijd tot tijd (mot)regen verwacht. Vandaag, eerste kerstdag, verloopt eerst wat rustiger, waarbij het in de ochtend in ons gebied wat droger wordt. Later, in de avond en nacht, gaat het weer regen. De vooruitzichten op de lange termijn (zondag 31 december tot en met zondag 07 januari) zijn minder gunstig, er is grote kans op aanhoudend wisselvallig en zacht weer, met bijzonder veel neerslag.

Samenwerking waterschappen en Duitse partners

Om het hoge water in goede banen te leiden is het van cruciaal belang te weten hoe veel water er ons gebied vanuit Duitsland inkomt en hoeveel water wij richting onze buurwaterschappen af kunnen voeren zonder dat het daar tot significante problemen leidt. Daarom hebben wij vanaf het begin van deze hoogwatersituatie nauw contact met deze partners en stemmen wij dagelijks af om het water in een grensoverschrijdend stroomgebied ook goed in beeld te hebben en houden.

Niet kanoën op beken en rivieren door sterke stroming

Het is levensgevaarlijk om nu te gaan kanovaren op de Regge, Dinkel of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied. Ook als het even droog en mooi weer is. Door de vele regen zijn de waterpeilen en stroomsnelheden erg hoog en onvoorspelbaar. Zeker de Dinkel en de Regge zijn op sommige plekken nu woest kolkende rivieren en er drijven takken en andere rommel in het water.


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.