Programma besturen en organiseren


Inleiding

Hier wordt de doelenboom voor het programma besturen en organiseren gepresenteerd. Deze is onderverdeeld in de vier thema's duurzaamheid, samenwerking en communicatie, organisatie en financieel beleid.

Onder het thema duurzaamheid wordt beschreven hoe het waterschap een duurzame organisatie zal zijn en welke bijdrage het levert aan een duurzame regio.

Het thema samenwerking en communicatie beschrijft de uitvoering van het bestuurlijk ontwikkelprogramma, het educatieaanbod als onderdeel van de communicatievisie en de agenda voor internationale samenwerking inclusief de Blue Deal.

Het thema organisatie gaat in op een toekomstbestendig personeelsbestand, een moderne werkomgeving, werken volgens de omgevingswet en de werkwijze voor assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten).

Het thema financieel beleid beschrijft hoe het waterschap duurzaam financieel beleid implementeert. En dat op concernniveau een taakstelling van € 4,8 miljoen wordt gerealiseerd.

De (tussen) doelen zijn uitgewerkt in de doelenboom. Voor de drie belangrijkste opgaven worden indicatoren voorgesteld, die onder de doelenboom zijn weergegeven.

Voortgang implementatie huisvestingstrategie

De implementatie van de huisvestingsstrategie zal einde 2021 worden afgerond. Ook het nieuwe parkeerterrein naast het gebouw Almelo zal grotendeels gereed zijn; de aanplanting van het groen in het parkeerpark zal echter doorlopen tot in 2022.

Voortgang implementatie assetmanagement

Voor assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) ligt de komende jaren het accent op invoering van een uniforme werkwijze. De uitvoering van de afgesproken werkwijze ligt in alle drie programma's. Zodra de werkwijze vastgesteld is zal over de voortgang van het beheer van de assets binnen elk programma worden gerapporteerd.

Voortgang implementatie omgevingswet

Alle geplande activiteiten voor implementatie van de omgevingswet zullen in 2020 worden afgerond. Om alle procedures te laten werken zal de lijnorganisatie het beheer van alle producten en procedures op zich nemen. Het jaar 2021 wordt gebruikt om alle afspraken te testen en waar nodig aan te passen zodat Vechtstromen per 1 januari 2022 geheel klaar is voor werken volgens de omgevingswet.

Inhoudelijke informatie