Programma besturen en organiseren


Inleiding

In de volgende paragrafen wordt eerst de doelenboom voor het programma besturen en organiseren gepresenteerd. Deze is onderverdeeld in de vier thema's duurzaamheid, samenwerking en communicatie, organisatie en financieel beleid.

De omvang van de ambitie op gebied van duurzaamheid en de relatief beperkte middelen en menskracht vraagt om focus en prioritering. We richten ons in de huidige bestuursperiode met name op het verder in kaart brengen van de acties en voorbereiden van investeringen. Het thema samenwerking en communicatie beschrijft de uitvoering van het bestuurlijk ontwikkelprogramma, uitvoering van de communicatievisie en de agenda voor internationale samenwerking inclusief de Blue Deal. Het thema organisatie gaat in op een toekomstbestendig personeelsbestand, een moderne werkomgeving, werken volgens de omgevingswet en de werkwijze voor assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten). Het thema financieel beleid beschrijft hoe we handelen conform de definitie van duurzaam financieel beleid met de accenten op structureel sluitende exploitatiebegroting, maatschappelijk aanvaardbare lastendruk en financiële positie in een 10-jarig perspectief.

Voortgang implementatie huisvestingstrategie

Het project Modernisering Huisvesting en ICT gaat de laatste fase in. In deze fase worden de locaties Almelo, Emmen (voorlichtingsgebouw) en Hardenberg nog opgepakt, evenals het afstoten van de locatie Vriezenveen. De resultaten van het project staan onder druk vanwege enkele ontwikkelingen die kostenverhogend doorwerken. Dit betreft onder andere stijgende kosten én levertijden m.b.t. levering van materialen.

Voortgang implementatie assetmanagement

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het Strategisch Assetmanagementplan (SAMP). In juni is de organisatie begonnen om de assetmanagementdoelstellingen uit te werken. Er zijn steeds meer producten ontwikkeld, toegepast, beheerd en verbeterd. Dit zijn o.a. kritikaliteitsanalyses, assetmanagementplannen, informatiesystemen, werkwijzen en rollen. In juni is de beheerstrategie uitgewerkt: deze geeft aan hoe het assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) informatiesysteem moet worden ingericht zodat we in 2023 op een eenduidige wijze in de gehele organisatie assetmanagement toepassen. In 2022 zullen de verschillende werkpakketten worden ingevuld en geïmplementeerd.

Voortgang implementatie omgevingswet

In 2022 zal het beheer van alle producten van de Omgevingswet belegd zijn in de lijn. Het Waterbeheerprogramma zal in december 2021 worden voorgelegd aan het bestuur waarna in 2022 ook alle acties uit dat plan worden uitgevoerd door de verschillende teams. De oplevering an het DSO is verplaatst naar 2022 wegens landelijke vertraging. Het beheer van dit onderdeel zal bij het team IV worden belegd.

Inhoudelijke informatie