Programma besturen en organiseren


Inleiding

In de volgende paragrafen wordt eerst de doelenboom voor het programma besturen en organiseren gepresenteerd. Deze is onderverdeeld in de vier thema’s infrastructuur op orde, duurzaamheid, samenwerking en communicatie en organisatie*.

Het thema infrastructuur op orde beschrijft de uitvoering van de beheertaken zodat er voor de medewerkers een moderne en veilige werkomgeving is, zowel digitaal als fysiek. Het thema duurzaamheid richt zich met name op het voldoen aan de afspraken binnen het klimaatakkoord en het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Een goede verbinding en zichtbaarheid, zowel intern als extern, zorgt ervoor dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd binnen het thema samenwerking en communicatie. Het thema organisatie beschrijft zowel een wendbare als toekomstbestendige organisatie alsmede het werken conform de definitie duurzaam financieel beleid.

Inhoudelijke informatie