De programma's


De programma's worden gestuurd vanuit doelenbomen die zijn opgesteld op basis van het bestuursakkoord. De meeste doelen zijn nu geconcretiseerd en opgenomen in de doelenbomen die per programma worden toegelicht. Ten opzichte van eerdere jaren zijn de doelenbomen anders vormgegeven waarbij meer relatie tussen doel en maatregel is nagestreefd. De doelen worden ondersteund door de belangrijkste, bestuurlijk relevante, inspanningen.

Kies onder het programma