Ik wil iets anders


Voor een aantal onttrekkingen zijn specifieke regels vastgesteld. Wanneer uw onttrekking hier buiten valt, behoort de onttrekking tot de categorie overig. Hierbij kunt u denken aan grondwater gebruiken als koelwater of als proceswater. U heeft hiervoor meestal een vergunning nodig.

Voor overige onttrekkingen geldt dat u niets hoeft te doen als u onttrekt met een pomp waarvan de capaciteit minder bedraagt dan 10 m³ per uur. Een onttrekking groter dan dit is direct vergunningplichtig. Een onttrekking voor het drooghouden van een ondergronds bouwwerk is altijd vergunningplichtig. Een aantal algemene regels gelden altijd.

Vergunning

Meer informatie over een vergunningaanvraag.