Onttrekken en lozen van grondwater


Wilt u grondwater onttrekken in ons beheergebied, bijvoorbeeld voor het bemalen van een bouwput of voor een grondwater- of bodemsanering? In de meeste gevallen geldt er een meldings- of vergunningplicht. Op deze pagina vindt u informatie over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, voor zowel de onttrekken als de lozing.

De regels met betrekking tot het onttrekken en lozen van grondwater zijn afhankelijk van de reden van de onttrekking. Hieronder hebben we dit (vereenvoudigd) uitgewerkt. De exacte regels zijn terug te vinden in de Waterschapsverordening van Vechtstromen.

Grondwaterstand verlagen

Bouwputbemaling

Grond ontgraven, bijvoorbeeld voor aanleg kelder, riolering of een grondsanering, of een proefbronnering doen.

Planten of gewassen bewateren

Beregening

Grondwater onttrekken om uw planten of gewas en te voorzien van water. Wij noemen dit beregening of bevloeiing.

Verontreinigd grondwater weghalen

Grondwatersanering

Verontreinigd grondwater weghalen door het te onttrekken. Dit noemen we dit een grondwatersanering.

Drinkwatervoorziening voor dieren

Veedrenking

In sommige gevallen wilt u grondwater gebruiken om vee te voorzien van drinkwater. In dit geval spreken we over veedrenking.

Bluswatervoorziening

Brandblusvoorziening

Een brandblusvoorziening aanleggen om in geval van nood bluswater te kunnen onttrekken aan het grondwater.

Iets anders

Overige vergunning

Voor een aantal onttrekkingen zijn geen specifieke regels vastgesteld. Bijvoorbeeld grondwater gebruiken als koelwater of proceswater.

Veel gestelde vragen

Informatie over aanvragen vergunning

Vergunning

Wanneer de meldingsgrenzen worden overschreden zal een vergunning aangevraagd moeten worden. In een vergunningprocedure toetsen wij de mogelijke effecten.