Ik wil bluswater


In sommige gevallen wordt een brandblusvoorziening aangelegd om in geval van nood bluswater te kunnen onttrekken aan het grondwater. Hiervoor is het nooit nodig een vergunning aan te vragen. Wel moet u in sommige gevallen een melding doen.

Wanneer u minder onttrekt dan 10 m³ per uur hoeft u bij het waterschap niets te melden. In alle andere gevallen is een melding verplicht. Te allen tijde dient u zich te houden aan de Algemene regels.

Melding

U kunt een melding bij ons doen via het omgevingsloket. U moet deze melding minimaal twee weken voordat u begint aan de onttrekking bij ons doen. U ontvangt een ontvangstbevestiging indien het akkoord is.