Ik wil drinkwater voor dieren


In sommige gevallen wilt u grondwater gebruiken om vee te voorzien van drinkwater. In dit geval spreken we over veedrenking. Voor veedrenking is het nooit nodig een vergunning aan te vragen. Wel moet u in sommige gevallen een melding doen.

Wanneer u minder onttrekt dan 10 m³ per uur hoeft u bij het waterschap niets te melden. In alle andere gevallen is een melding verplicht. Te allen tijde dient u zich te houden aan de Algemene regels.

Melding

U kunt een melding bij ons doen via het omgevingsloket. U moet deze melding minimaal twee weken voordat u begint aan de onttrekking bij ons doen. U ontvangt een ontvangstbevestiging indien het akkoord is. Let op dat ook de provincie eisen kan stellen aan de onttrekking indien u binnen een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied zit. Wij zullen dit controleren.