Ik wil de grondwaterstand verlagen


Als u de grondwaterstand wilt verlagen om grond te ontgraven, bijvoorbeeld voor de aanleg van een kelder, de aanleg van riolering of een grondsanering, of u wilt een proefbronnering doen, moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. In enkele gevallen hoeft u niets te doen.

De werkzaamheden die u wilt uitvoeren, moeten onder de categorieën bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering vallen. Onttrekt u minder dan 10 m³ per uur, dan hoeft u dit alleen bij ons te melden als u het water op oppervlaktewater loost. Bij onttrekkingen en lozingen van meer dan 10 m³ per uur moet u altijd een melding doen of een vergunning aan vragen. In alle gevallen moet u zich houden aan de Algemene regels die gelden voor de activiteit.

Melding

Wanneer u een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering wilt uitvoeren, volstaat een melding indien de onttrekking:

  • niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per maand;
  • niet meer bedraagt dan 200.000 m³ in totaal, en
  • niet langer duurt dan 6 maanden.

Een melding kunt u eenvoudig indienen. U meldt dan de onttrekking, maar ook de lozing wanneer u loost op oppervlaktewater of loost in de bodem. Loost u op een andere wijze, dan moet daarvoor nog contact worden gezocht met het daarvoor bevoegde gezag. Voor het lozen in het gemeentelijke hemelwaterriool of vuilwaterriool en voor het uitvloeien van het onttrokken water over de bodem, is bijvoorbeeld de gemeente normaalgesproken het bevoegde gezag.

Een melding kunt u bij ons op de dag zelf doen, mits u aan alle voorwaarden voldoet:

  • u loost niet meer dan 60 m³/uur op oppervlaktewater (indien u dit wel doet, dan is het nodig een omgevingsvergunning aan te vragen voor de lozing. Hiervoor staat een proceduretijd van acht weken. Kijk voor meer informatie op de waterschapsverordening pagina);
  • u voldoet aan de lozingseisen uit de Waterschapsverordening voor de lozing op oppervlaktewater. Als er verontreinigingen te verwachten zijn is het nodig voortijdig contact met ons op te nemen.

Wanneer u ook een melding moet doen bij een ander bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente), houdt er dan rekening mee dat de behandeling meerdere weken kan duren.

Vergunning

Wanneer u de meldingsgrenzen overschrijdt moet u een vergunning aanvragen. Meer informatie over een vergunningaanvraag.


Aanvragen

Via onderstaande links kunt u of een melding doen of een vergunning aanvragen, afhankelijk van het aantal m3 per uur.