Ik wil iets anders


Wanneer u iets anders wilt dan de specifiek benoemde activiteiten is meestal een melding nodig. Soms kan het nodig zijn een vergunning aan te vragen. En in een aantal gevallen hoeft u niets te doen.

Als u water wilt onttrekken aan of water wilt lozen in een oppervlaktewaterlichaam, hoeft u niets bij ons te melden wanneer dit minder is dan 10 m³ per uur. Wel moet u zich houden aan de Algemene regels die gelden voor de activiteit. Ook als de watergang geen Leggerwatergang is hoeft u niets te doen.

Let op dat u zich wel altijd moet houden aan de lozingseisen, zoals vermeld in de Waterschapsverordening.

Melding

Wanneer u water wilt onttrekken aan oppervlaktewater of water wilt lozen in oppervlaktewater, volstaat een melding indien de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet kunt u een melding doen in het omgevingsloket.

Vergunning

Wanneer u de meldingsgrenzen overschrijdt, moet u een vergunning aanvragen. Voor meer informatie over een vergunningaanvraag, kunt u terecht op het omgevingsloket.