Ik wil planten of gewassen water geven


U wilt grondwater onttrekken om uw planten of gewassen te voorzien van water. Wij noemen dit beregening of bevloeiing. In de meeste gevallen moet u een melding doen. Soms kan het nodig zijn een vergunning aan te vragen. Wanneer u maar heel weinig water onttrekt hoeft u soms niets te doen.

U wilt grondwater onttrekken om te gebruiken voor beregening of bevloeiing. Wanneer u grondwater onttrekt en de pompcapaciteit minder dan 10 m³ per uur is hoeft u niets bij ons te melden. Wel moet u zich houden aan de Algemene regels die gelden voor de activiteit.

Melding

Wanneer u grondwater onttrekt voor beregening of bevloeiing, volstaat een melding indien:

  • de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;
  • u niet langer dan 3 maanden aaneengesloten onttrekt en binnen deze periode niet meer dan 25.000 m³ onttrekt;
  • de onttrekking niet plaatsvindt binnen een verbodsgebied.

De verbodsgebieden zijn te vinden in de Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing Waterschapsverordening.

Of u kunt de gebieden direct zien op de kaart.

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet moet u de bron waaruit u onttrekt eenmalig bij ons melden. Let op dat ook de provincie eisen kan stellen aan de onttrekking als u binnen een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied zit. Wij zullen dit controleren.

Vergunning

Wanneer u de meldingsgrenzen overschrijdt moet u een vergunning aanvragen. Meer informatie over een vergunningaanvraag.


Onttrekken van oppervlaktewater

Indien u uw planten of gewassen wilt beregenen met oppervlaktewater ga dan naar...