Ik wil planten of gewassen water geven


U wilt oppervlaktewater onttrekken om uw planten of gewassen te voorzien van water. Wij noemen dit beregening of bevloeiing. In de meeste gevallen moet u een melding doen. Soms kan het nodig zijn een vergunning aan te vragen. Wanneer u maar heel weinig water onttrekt hoeft u soms niets te doen.

U wilt oppervlaktewater onttrekken om te gebruiken voor beregening of bevloeiing. Wanneer u niet uit een Leggerwatergang  onttrekt hoeft u niet bij ons te melden. Wanneer u minder onttrekt dan 10 m³ per uur uit een Leggerwatergang (zie hiervoor ook de leggerkaart) hoeft u ook niets bij ons te melden. Wel moet u zich houden aan de Algemene regels die gelden voor de activiteit. Zo moet altijd de eerste benedenstroomse stuw overstromen.

Melding

Wanneer u oppervlaktewater onttrekt voor beregening of bevloeiing, volstaat een melding indien:

  • de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;
  • de onttrekking niet plaatsvindt binnen een verbodsgebied.

De verbodsgebieden zijn te vinden in de Algemene regel voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening en/of bevloeiing.

Of u kunt deze direct bekijken op de kaart.

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dient u de locatie vanwaar u onttrekt tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de onttrekking te melden in het omgevingsloket.

Vergunning

Wanneer u de meldingsgrenzen overschrijdt moet u een vergunning aanvragen. Meer informatie over een vergunningaanvraag


Onttrekken uit grondwater

Indien u uw planten of gewassen wilt beregenen met grondwater ga dan naar...