Bio-GAK


Bij de Puurwaterfabriek in Emmen is in 2022 een nieuw onderzoek opgestart. Dit pilot-onderzoek, Bio-GAK genaamd, heeft als doel een betaalbare en duurzame oplossing te vinden voor het verwijderen van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater, vóórdat het water geloosd wordt op het oppervlaktewater. Bij deze methode kunnen zowel medicijnresten als fosfaat verwijderd worden.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk, dan kunt u contact opnemen met Wichert Kanis en Jaap Nonnekens

Wichert Kanis en Jaap Nonnekens

Projectleiders

088 220 33 33

Project updates

Project informatie