Stokkenspiek


In de Dinkel tussen kanaal Almelo-Nordhorn en de Duitse Grens ligt stuw Stokkenspiek.

In het stroomgebied van de Dinkel gaan we de komende jaren aan het werk. Het doel van de maatregelen die we nemen, is om de waterkwaliteit en het waterleven te verbeteren. Deze opdracht komt voort uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuis horen.

De afspraken in deze richtlijn gaan over de kwaliteit van het water, maar ook of vissen goed van de ene naar de andere beek of rivier kunnen zwemmen, bijvoorbeeld om zich goed voort te kunnen planten. In de Dinkel bij stuw Stokkenspiek moeten er daarom maatregelen genomen worden, onder andere omdat de stuw op dit moment niet passeerbaar is voor vissen en ander waterleven.

Contact

Caspar ter Brake

caspar_ter_brake

Projectleider

088 220 33 33

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Caspar ter Brake.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsservice.

Nieuws

stokkenspiek_1

Project informatie